Laatste nieuws / meer nieuws

Aanpassen waardedalingsregeling en een uitgebreidere opkoopregeling 

Aanpassen waardedalingsregeling en een uitgebreidere opkoopregeling 
Maandag heeft de begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel Groningen een tussenadvies aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aangeboden. Dit op basis van de resultaten van…

Voortgangsrapportage naar Kamer over maatregelen leerlingendaling PO en VO

Voortgangsrapportage naar Kamer over maatregelen leerlingendaling PO en VO
In augustus 2015 stuurde staatssecretaris Dekker (OCW) een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de van maatregelen die hij heeft genomen om de gevolgen van…

Wetsvoorstel stelt samenwerking tussen schoolbesturen verplicht

Wetsvoorstel stelt samenwerking tussen schoolbesturen verplicht
Het ministerie van OC&W bereidt wetgeving voor waarmee schoolbesturen verplicht worden om met andere besturen in hun regio overleg te voeren om te komen tot…

Regionale procesbegeleiders spreken met schoolbestuurders en gemeenten

Regionale procesbegeleiders spreken met schoolbestuurders en gemeenten
In mei van dit jaar zijn Jacob Bruintjes en Roosje van Leer gestart met hun werkzaamheden als ‘regionaal procesbegeleider leerlingendaling’ in Drenthe. In de afgelopen…

Opdrachten / meer opdrachten

Publicaties / meer publicaties

Deel:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail