Laatste nieuws / meer nieuws

UITVOERING CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO VOOR 29 GEMEENTEN

UITVOERING CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO VOOR 29 GEMEENTEN
Voor elf Drentse en achttien Groningse gemeenten verwerken CMO STAMM en het Sociaal Planbureau Groningen deze maand in totaal meer dan negenduizend vragenlijsten van het…

OVERALL RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2015

OVERALL RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2015
Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht in mei 2016 een Overall rapportage sociaal domein uit. Dit is de eerste rapportage die gaat over de transitie van…

Vierhonderd Duitse en vierhonderd Nederlandse zorgstudenten over de grens

Vierhonderd Duitse en vierhonderd Nederlandse zorgstudenten over de grens
Op 26 mei 2016 vond de feestelijke kick off plaats van het 3-jarige Interreg-VA-project ‘Sorgen für, sorgen dass (SFSD)’, een initiatief van CMO STAMM, netwerk ZON…

Noorderlingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid

Noorderlingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid
Een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit is hoger dan in…

Opdrachten / meer opdrachten

Publicaties / meer publicaties

Deel:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail